top of page

Sexplained

Seksualiteit is een hoeksteen van identiteit, al wordt dit helaas niet altijd zo erkent. De seksuele ontwikkeling is even belangrijk als bijvoorbeeld de motorische-, cognitieve- of taalontwikkeling, dus waarom daar niet ook net zoveel aandacht aan schenken? Seksualiteit houdt meer in dan penetratieve seks met voortplanting als doel. Zo omvat het bijvoorbeeld ook gender- en seksuele identiteit, relaties, genot en grenzen. Tevens is het een misconceptie om te denken dat Nederland (nog steeds) voorloper is wat betreft seksuele vrijheid. Werk aan de winkel, dus!

Niet alleen wij denken er zo over, jongeren zelf ook. Met een krappe 5,8 beoordelen zij hun seksuele voorlichting (al hebben wij het liever over ‘vorming), en docenten geven aan zich niet bekwaam genoeg te voelen om jongeren te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling. Hier willen wij verandering in brengen door de professionals te trainen in het geven van seksuele vorming. 

Onze doelen

Om volledige en systematische ondersteuning te bieden is het belangrijk dat alle professionals over dezelfde kennis beschikken. Om deze reden willen wij graag niet alleen de docenten te trainen die hoofdverantwoordelijk zijn voor de seksuele vorming, maar ook docenten van andere vakken. Een gelekte naakt foto in de klas, homo-negatieve opmerkingen of seksueel grensoverschrijdend gedrag; deze situaties beperken zich niet tot de biologieles. En dan is het toch wel fijn om te weten wat te doen.

 

In onze training stellen wij daarom de volgende doelen: 

  • Professionals kennen het belang van seksuele- en relationele vorming;

  • Professionals voelen zich bekwaam in het praten over seksualiteit met jongeren;

  • Professionals kunnen een veilige sfeer creëren om te praten over seksualiteit;

  • Professionals hebben kennis van de seksuele ontwikkeling van jongeren;

  • Professionals zijn zich bewust van hun eigen mening / (voor)oordelen;

  • Professionals zijn zich bewust van een eventuele generatiekloof.

bottom of page