top of page

Over Sexplained

Seksualiteit is een hoeksteen van identiteit, al wordt dit helaas niet altijd zo erkent. Wij als Sexplained vinden de seksuele ontwikkeling even belangrijk als bijvoorbeeld de motorische-, cognitieve- of taalontwikkeling, dus waarom daar niet ook net zoveel aandacht aan schenken? Niet alleen Sexplained denkt er zo over, jongeren zelf ook. Met een krappe 5,8 beoordelen zij hun seksuele voorlichting, en docenten geven aan zich niet bekwaam genoeg te voelen om jongeren te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling. Hier willen wij verandering in brengen: door professionals te trainen, zodat jongeren seksueel gezond, veilig en plezierig kunnen opgroeien!

Sexplained-04272_edited.jpg

Tamara te Winkel (zij/haar)

Tamara (1995) is afgestudeerd in Sociale Psychologie en in Jeugdstudies, aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrouwbaar, avontuurlijk, volhardend en betrokken. Haar expertise ligt in het verklaren van gedrag en het aanzetten tot gedragsverandering. Seksuele- en relationele vorming is haar passie en de kwaliteit ervan verbeteren is wat ze wil.

Tiffany Schuurmans (zij/haar)

Tiffany (1993) is parttime docent ‘coaching en training’ aan de Universiteit Utrecht. Ze is optimistisch, zorgzaam, eigenwijs en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging.  Tijdens haar studies Pedagogische Wetenschappen (2017) en Jeugdstudies (2019) viel haar op dat de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren onterecht minder aandacht kreeg dan andere vormen van ontwikkeling. Dat moest beter - met de oprichting van Sexplained als gevolg.

Sexplained-04201.jpg
bottom of page